ΧΡΟΝΙΖ.ΕΞΩΤΕΡ.ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ 3/4'' LA TORRΕ CHROME
ΧΡΟΝΙΖ.ΕΞΩΤΕΡ.ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ 3/4'' LA TORRΕ CHROME ΧΡΟΝΙΖ.ΕΞΩΤΕΡ.ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ 3/4'' LA TORRΕ CHROME

ΧΡΟΝΙΖ.ΕΞΩΤΕΡ.ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ 3/4'' LA TORRΕ CHROME

Κωδικός Προϊόντος: 200-310/3-100

Χρονιζόμενο εξωτερικό φλουσόμετρο 3/4'' του εργοστασίου LA TORRΕ Ιταλίας