Φίλτρα Πολλαπλών Επιλογών

Κατασκευαστής
Υλικό
Συρόμενο Ντους
Τοποθέτηση Μπαταρίας
Διαθέσιμο Φινίρισμα (Χρώμα)
Χρώμα Νεροχύτη ή Μπαταρίας Κουζίνας
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO SABBIA GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18510-1501
160,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO EVEREST GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18510-1511
160,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO MOONSTONE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18510-1521
160,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO SUPERWHITE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18580-1301
195,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO ASPHALT GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18580-1421
195,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO CROMA GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18580-1441
195,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO CONCRETE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18580-1451
195,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO SABBIA GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18580-1501
195,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO EVEREST GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18580-1511
195,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO MOONSTONE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Sabbia CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18580-1521
195,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO SUPERWHITE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18780-1301
210,00
ΜΠΑΤ.ΝΕΡΟΧ. FLUO NERO GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
214-18780-1401
210,00