Φίλτρα Πολλαπλών Επιλογών

Τοποθέτηση Νεροχύτη
Σχέδιο Νεροχύτη
Ερμάριο
Διάσταση Νεροχύτη
Χρώμα Νεροχύτη ή Μπαταρίας Κουζίνας
Φινίρισμα INOX Νεροχυτών
ΝΕΡΟΧ. PREPSTATION 114x46 SCHOCK CRISTADUR SILVERSTONE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Polaris CRISTADUR, Silverstone CRISTADUR, Puro CRISTADUR
110-81500-1442
785,00
ΝΕΡΟΧ. MONO 83,8x53 SCHOCK CRISTADUR PURO GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Polaris CRISTADUR, Silverstone CRISTADUR, Puro CRISTADUR
110-15090-1402
425,00
ΝΕΡΟΧ.MONO 86x50 SCHOCK CRISTADUR SILVERSTONE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Polaris CRISTADUR, Silverstone CRISTADUR, Puro CRISTADUR
110-15295-1442
460,00
ΝΕΡΟΧ.MONO 86x50 SCHOCK CRISTADUR SILVERSTONE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Polaris CRISTADUR, Silverstone CRISTADUR, Puro CRISTADUR
110-15290-1442
410,00
ΝΕΡΟΧ.MONO 78x51 SCHOCK CRISTADUR PURO GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Polaris CRISTADUR, Silverstone CRISTADUR, Puro CRISTADUR
110-15180-1402
385,00
ΝΕΡΟΧ.MONO 100x51 SCHOCK CRISTADUR PURO GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Polaris CRISTADUR, Silverstone CRISTADUR, Puro CRISTADUR
110-15100-1402
410,00
ΝΕΡΟΧ.MANHATTAN 57x51 SCHOCK CRISTALITE CONCRETE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
110-30060-1451
245,00
ΝΕΡΟΧ.MANHATTAN 79x50 SCHOCK CRISTALITE NERO GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Everest CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Mocha CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
110-30080-1401
340,00
ΝΕΡΟΧ.MANHATTAN 78x50 SCHOCK CRISTALITE CONCRETE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
110-30180-1451
295,00
ΝΕΡΟΧ. MANHATTAN 69x51 SCHOCK CRISTALITE CROMA GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Nero CRISTALITE
110-30170-1441
270,00
ΝΕΡΟΧ.MANHATTAN 86x50 SCHOCK CRISTALITE MOONSTONE GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Mocha CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
110-30290-1521
350,00
ΝΕΡΟΧ.MANHATTAN 100x51 SCHOCK CRISTALITE MOCHA GR
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Superwhite CRISTALITE , Moonstone CRISTALITE , Concr-Beton CRISTALITE , Mocha CRISTALITE , Croma CRISTALITE , Asphalt CRISTALITE , Nero CRISTALITE
110-30100-1551
325,00