Φίλτρα Πολλαπλών Επιλογών

Τοποθέτηση Νεροχύτη
Σχέδιο Νεροχύτη
Ερμάριο
Διάσταση Νεροχύτη
Χρώμα Νεροχύτη ή Μπαταρίας Κουζίνας
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 100x50 Duralit WHITE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT, Platinum DURALIT, White DURALIT
105-KS105-300
196,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 116x50 Duralit BEIGE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Beige DURALIT
105-KS210-500
229,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 76x50 Duralit BEIGE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT, Platinum DURALIT, White DURALIT
105-KZ075-500
179,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 86x50 Duralit BEIGE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT
105-KS100-500
176,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 86x50 Duralit CONCRETE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT
105-KS100-450
176,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 86x50 Duralit GRAPHITE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT
105-KS100-420
176,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 100x50 Duralit GRAPHITE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT, Platinum DURALIT, White DURALIT
105-KS105-420
196,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 100x50 Duralit PLATINUM
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT, Platinum DURALIT, White DURALIT
105-KS105-430
196,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 100x50 Duralit CONCRETE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT, Platinum DURALIT, White DURALIT
105-KS105-450
196,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 100x50 Duralit BEIGE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT, Platinum DURALIT, White DURALIT
105-KS105-500
196,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 116x50 Duralit GRAPHITE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Beige DURALIT
105-KS210-420
229,00
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 76x50 Duralit WHITE
Χρώμα Νεροχύτη - Μπαταρίας Κουζίνας: Graphite DURALIT, Concrete DURALIT, Beige DURALIT, Platinum DURALIT, White DURALIT
105-KZ075-300
179,00